Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD

Trendy v sociálnej práci

Žijeme v dobe, ktorá je označovaná ako neskorá moderna či postmoderna. Pre porozumenie mechanizmov fungovania spoločnosti
a správania jednotlivcov či rodín je prínosné poznať aktuálny európsky diskurz v sociálnej práci. Sociálna práca patrí k profesiám,
ktoré vyžadujú neustále obnovovanie či rozširovanie alebo prehlbovanie poznatkov.

Záujemcom, ktorí chcú diskutovať o perspektívach a trendoch v sociálnej práci, ponúkame sériu krátkodobých vzdelávacích aktivít.

© 2015 Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD

SION.sk