Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD

Etika v pomáhajúcich profesiách

V každodennej praxi sa pomáhajúci profesionáli stávajú súčasťou životných príbehov jednotlivcov a rodín. Hľadajú odpovede
na rôznorodé etické otázky. Sú povinní vyjadriť svoje stanovisko, zaujať postoj, rozhodnúť a zasiahnuť. Ich rozhodnutia a názory
reflektujú ich morálnu a odbornú zrelosť, ale aj kultúru organizácie, v ktorej pracujú.
V situáciách etických dilem pomáhajúci profesionáli vo svete využívajú špecifickú metodiku, vďaka ktorej zaisťujú,
že k rozhodnutiam dospievajú uvážlivo a v súlade s najnovším poznaním a etickými štandardami.
Súčasne sú schopní svoje rozhodnutia odôvodniť ďalším aktérom.
Na základe dlhoročných skúseností s výučbou etiky pre pomáhajúcich profesionálov na univerzitách a súčasne získaných
v sociálnej praxi ponúkame vzdelávanie v téme etického reflektovania.

© 2015 Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD

SION.sk