Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo je fenoménom, ktorý prekračuje hranice a spája ľudí v odhodlaní zmeniť svet na lepšie miesto pre život.
V priebehu druhej polovice minulého storočia sa výrazne profesionalizovalo. Aj v podmienkach SR už dnes môžeme hovoriť
o politike dobrovoľníctva, infraštruktúre dobrovoľníctva či výskume dobrovoľníctva.

Sme pripravení pripraviť a realizovať výskum potenciálu k dobrovoľníctvu, lokálnu či regionálnu stratégiu rozvoja dobrovoľníctva
či dobrovoľnícky program pre organizáciu alebo vzdelávanie k danej téme. Disponujeme know-how získaným počas 17 rokov
pôsobenia v dobrovoľníckych centrách a ďalších neziskových organizáciách.

© 2015 Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD

SION.sk